ശവം

ശവം (2015)


 • Genre: Komedie
 • Release Datum: 2015-11-28
 • Beoordeling: 8/10 van 5 stemmen
 • Lengte: 1uur 3min
 • Taal:
 • Productie: Travancore Films
 • Productie Land: India
 • Regisseur: Don Palathara
star 8/10
Van 5 Stemmen

Plot

Thomas Ittikkora uit een Malayalische christelijke familie is plotseling overleden. Buren, familieleden en vrienden van de jongeman beginnen zich bij zijn huis te verzamelen voor zijn begrafenis en voorplechtigheden. Deze voorbereidingen verlopen echter tamelijk chaotisch.

Kan ik ശവം kijken op Netflix in Nederland?


Nee, helaas is ശവം nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.

ശവം Trailer

 • Baiju Balan

  als
 • Francis Borgia

  als
 • Vishnu Dath

  als
 • Deepa Divakar

  als
 • Stanly Edattukaran

  als
 • Sanal Kumar Sasidharan

  als
Directing Don Palathara Director
Production Aneesh Chacko Producer
Writing Don Palathara Writer
Production Shijo K George Producer
Camera Shijin P Raj Still Photographer
Sound Jiji Joseph Sound Designer
Production Molly P M Producer
Crew Biju K Mathew Transportation Coordinator
Editing Naranipuzha Shanavas Editor
Camera Gireesh Rahman Still Photographer
Camera Prathap Joseph Director of Photography

keyboard_arrow_up